Перший Літній форум молодих вчених (Summer Young Scientists Forum)

23-24 червня 2016 р. в Одесі в коворкінговому просторі Impact Hub Odessa відбувся перший Літній форум молодих вчених (Summer Young Scientists Forum). У форумі взяли участь близько 100 молодих вчених — лідерів наукового співтовариства більшості регіонів України (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Тернопіль, Харків, Полтава, Черкаси, Чернівці, Вінниця, Суми, Миколаїв, Херсон, Кіровоград, Ужгород, Мелітополь, Ізмаїл).

Вітального листа учасникам Форуму надіслала і Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич Лілія Гриневич, у якому зазначила, що розвиток України як успішної інноваційної європейської держави сьогодні залежить від поступу науки, активності учених і консолідації освіти, науки із сектором реальної економіки. Надзвичайно важливою задачею сьогодні є розвиток міжсекторальної співпраці та академічного партнерства, обмін досвідом, суспільний діалог стейкхолдерів у контексті викликів, що формуються перед молодими вченими, тому такий Форум є знаковою подією в Україні.

У відкритті Форуму взяв участь перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський, який порадив молодим вченим обмінюватися досвідом, співпрацювати, використовувати можливості академічної мобільності для учених і підкреслив необхідність формування громадської наукової спільноти на усіх рівнях академічного середовища.

Голова Ради ректорів Одеського регіону Сергій Степаненко, відкриваючи Форум, порадив учасникам бути активними, спілкуватись і добиватись реалізації своїх прав, об’єднуючись у громади, які суттєво підвищать можливості наукової молоді впливати на державні процеси в науковій сфері.

Рада молодих учених при МОН України була представлена делегацією — Сергій Попов, Ірина Дегтярьова, Юлія Овчиннікова, Олександр Лайко, Володимир Чубай, Роман Жебчук, Володимир Стефінін, Андрій Пелехатий — на чолі з головою Ради Юрієм Кращенком, який презентував діяльність Ради та поділився досягненнями щодо захисту прав молодих учених, особливостями імплементації Закону України «Про наукову й науково-технічну діяльність», запровадження першого в Україні конкурсу наукових проектів для молодих учених та запросив наукову молодь долучатися до роботи в радах молодих учених, і в тому числі при МОН.

Ірина Дегтярьова як член Правління Європейської ради аспірантів і молодих учених привітала учасників від імені Євродоку і представила діяльність європейського співтовариства рад молодих науковців та участь Ради молодих учених при МОН у його роботі.

У програмі Форуму були передбачені сесії різної проблематики, щоб якомога охопити ширше коло питань. Особливі дискусії точилися навколо проблем академічної мобільності, системи постдоків в Україні, точніше її відсутності, складності оформлення стажування за кордоном, нових вимог до отримання вчених ступенів і звань, неефективності роботи центрів колективного користування обладнанням, вкрай низького фінансування науки в Україні, відсутності сталих механізмів, що мали б забезпечувати впровадження наукових розробок.

На форумі розглядалися юридичні аспекти створення молодими вченими громадських організацій, а також проблеми співпраці вчених та ЗМІ і шляхи їх розв’язання. Зокрема, на форумі було представлено можливості для популяризації науки в Україні, які надає науково-аналітичний журнал «Наша перспектива», і проект журналу для поглиблення співпраці між представниками науки та бізнесу «Наукова перспектива», а також платформа співпраці науки, бізнесу і влади sicp.dp.ua, створена Дніпропетровськими колегами.

У рамках форуму відбулись цікаві та змістовні зустрічі з представниками бізнесу: Надією Васильєвою, директором компанії Microsoft Україна, Олександром Аппельхансом, засновником «Діагностичного центру Св. Павла», дізнатися їх історії успіху, які нерозривно пов’язані з інноваційними технологіями, наукою і освітою.

Велику зацікавленість учасників Форуму викликала секція «Мобільність науковців: стажування за кордоном, міжнародні конференції». Запрошені колеги з фонду DAAD, ДФФД Борис Гринев та Валентина Андрущенко, учасники програм Фонду Гумбольдта, спеціалісти з НКП ERASMUS, ERASMUS +, HORIZON 2020 ділилися досвідом і рекомендаціями щодо участі в найбільш релевантних програмах для молодих вчених.

Голови та представники рад молодих учених презентували досвід діяльності своїх організацій, успішні проекти та напрямки роботи, таким чином окресливши можливі шляхи розвитку Рад молодих вчених різних рівнів. Нетворкінг, спілкування та обмін досвідом між індивідуальними молодими вченими та радами є дуже важливим елементом розвитку рад молодих учених як елементів системи громадського самоврядування в академічній сфері, поширення досвіду успішних проектів, пошуку оптимальних шляхів розв’язання проблем, що виникають на шляху кар’єрного зростання молодих учених. Цікава культурно-дозвілева програма Форуму увінчалася науково- розважальним конкурсом Science Slam (інтелектуальна битва молодих вчених у форматі стендап виступу).

Вдячність за організаційну підтримку Форуму заступнику Міністра освіти і науки України Максиму Стрісі, директору департаменту науково-технічного розвитку Дмитрові Чеберкусу, помічникам Міністра Ніні Сололовій, Наталії Луковій.

Учасники Форуму висловлюють вдячність Одеській раді молодих учених й її голові Світлані Декіній науковому співробітнику Фізико-хімічного інституту імені О. В. Богатського НАН України, Вадиму Данелюку, голові Ради молодих учених Одеської державної академії будівництва та архітектури, Ользі Шикіній, голова Ради молодих учених Одеського національного економічного університету, Ганні Коцюрубенко, заступнику голови Ради молодих учених Одеського національного економічного університету, Наталії Шуптар, голові Ради молодих учених Одеського державного екологічного університету, Єгору Тимухіну, члену Ради молодих учених Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, за ініціативу проведення та якісну організацію Літнього форуму молодих учених. Вдячність за чудові фото Олександру Гіманову.

Літній Форум молодих учених організований Одеською обласною радою молодих вчених, Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, Радою молодих вчених Національної академії наук України, Харківською обласною радою молодих вчених і спеціалістів, Радою молодих вчених Дніпропетровської області, Радою молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Радою молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка». Форум пройшов за підтримки Міністерства освіти і науки України, Південного наукового центру НАН і МОН України, Ради ректорів Одеського регіону, Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, Одеського обкому профспілки працівників освіти і науки, коворкінгового простору Impact HUB Odessa.

Резолюцію планується передати для аналізу та схвалення управлінських рішень у Міністерство освіти і науки України та Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.