Склад Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

Голова Ради
кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з наукової роботи природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Перший заступник голови Ради
доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки, голова Харківської обласної ради молодих вчених і спеціалістів
Заступник голови Ради
кандидат економічних наук, директор департаменту науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України
Заступник голови Ради
кандидат філологічних наук, докторант Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, заступник голови Ради молодих вчених Дніпропетровської області, заступник голови Ради
секретар Ради
в.о. завідувача кафедри зоології та екології, голова Ради молодих учених Донецького національного університету
член Президії Ради
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної частини, голова Ради молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка
член Президії Ради
кандидат технічних наук, начальник відділу Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування» імені О. О. Морозова, заступник голови Харківської обласної Ради молодих вчених і спеціалістів
член Ради
асистент кафедри теоретичної електротехніки, голова Ради молодих учених Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
член Ради
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, голова Ради молодих учених та аспірантів Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва (м. Київ)
член Ради
аспірант Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка
член Ради
кандидат філологічних наук, заступник голови Ради молодих учених Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
член Ради
асистент, аспірант, голова Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
член Ради
кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інтеграції навчання з виробництвом Вінницького національного технічного університету
член Ради
кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології № 1, голова Ради молодих вчених та фахівців Харківського національного медичного університету
член Ради
доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор'я Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса)
член Ради
асистент кафедри кримінального, адміністративного і трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
член Ради
кандидат економічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених Національного університету державної податкової служби України, голова Ради громадської організації «Україна інтелектуальна»
член Ради
кандидат геологічних наук, молодший науковий співробітник Навчально-наукового інституту «Інститут геології», заступник голови Ради молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка
член Ради
кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, координатор асоціації наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених м. Києва
член Ради
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків)
член Ради
кандидат економічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»